กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

โดยในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เพื่อประชุมหารือแนวทางต่างๆในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

« 1 of 2 »

1,198 total views, 6 views today