การประชุมคืนสู่เหย้า“ศิษย์เก่าสัมพันธ์” คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖๐ ปี

การประชุมคืนสู่เหย้า“ศิษย์เก่าสัมพันธ์” คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖๐ ปี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เชิญหัวหน้าสาขาวิชามาประชุมในเรื่อง คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖๐ ปี โดยมีนายศิริพล ทองอ่อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

430 total views, 2 views today