กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมรับทราบนโยบายการพัฒนาคณะ ร่วมกับผู้บริหารชุดใหม่

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พศ.2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมรับทราบนโยบายการพัฒนาคณะ ร่วมกับผู้บริหารชุดใหม่ โดยจัดขึ้นเพื่อ สร้างความเข้าใจและร่วมมือในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เติบโตเเละดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์

« 1 of 3 »

8,512 total views, 1 views today