กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

การประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการนานาชาติ

การประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการนานาชาติ

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th International Coference on Scienc ,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 2018 ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เพื่อหารือแนวทางต่างๆในการพัฒนาและแก้ไข ตั้งแต่เวลา 08.30น.-17.00น. ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

 

691 total views, 3 views today