ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10

การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนของคนทั้งมวล :
Moving Towards Sustainable Society for All

รายละเอียดเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการ “การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10” ประจำปี 2561 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.ncpd2018.kmutt.ac.th/

943 total views, 1 views today