กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

การเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงสาขาโยธา

งานแนะแนวและสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รวมกับ บริษัทเอพี ไทยแลนด์ จำกัด แนะแนวทางในการเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงเกี่ยวกับการพัฒนางานที่อยู่อาศัยแบบเจาะลึก โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษฎาพร จูถิระกิตติภร ตำแหน่ง Senior Team Leader : Low Rise Construction Academy คุณศิริภา บ้านสระ ตำแหน่ง Senior Officer : Recruitment and Retention และคุณกุลธิดา เพ็ชรโปรี ตำแหน่ง Senior Officer : Recruitment and Retention เป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ณ ห้องเรียนสาขาวิศวโยธา วันที่ 16 ตุลาคม 2560

960 total views, 5 views today