ข่าวประชาสัมพันธ์

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 เมษายน 2562)

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


ผู้บริหารสายวิชาการสายสนับสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัย


ผู้บริหารสายวิชาการสายสนับสนุน

พนักงานราชการ


สายวิชาการสายสนับสนุน

ลูกจ้างประจำ


16,367 total views, 3 views today