การแข่งขันการสร้างสะพานด้วยไม้ไอศครีม Engineering RMUTP

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการทักษะวิชาการ “การแข่งขันการสร้างสะพานด้วยไม่ไอศครีม Engineering RMUTP” โดยได้รับเกียนติจาก ผศ.วัชรินทร์ แสงมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 40 ทีม 2 ประเภท คือ ประเภทนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 25 ทีม และประเภทบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาสถาบันอื่น และเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 ทีม

ผลการแข่งขันประเภทนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลชนะอันเลิศ ได้แก่ ทีมที่ 20 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมที่ 14 สาขาช่างยนต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมที่ 7 วิศวกรรมไฟฟ้า
ผลการแข่งขันประเภทบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาสถาบันอื่น และเจ้าหน้าที่
รางวัลชนะอันเลิศ ได้แก่ ทีมที่ 30 เจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมที่ 31 เจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมที่ 27 บุคคลภายนอก
และรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมที่ 10 วิศวกรรมไฟฟ้า
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 4 »

1,932 total views, 4 views today