การแข่งขันประกวดโปสเตอร์บทความงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 9

การแข่งขันประกวดโปสเตอร์บทความงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 9

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภาวินี  อินทรสาร และนายชลิตพล  พลาวัสนันทน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดโปสเตอร์บทความงานสหกิจศึกษา ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมครั้งที่ 9  ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2560 โดยจัดขึ้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

600 total views, 2 views today