การแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ RMUTP ROBOCON 2016

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ RMUTP ROBOCON 2016 ในงาน 11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม ได้แก่

 รางวัลชนะเลิศ ทีม iGenius Robot 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม iRAP_Tender
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม BrianStorm
รางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม ทีม SM Robot
รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ทีม BrianStorm_transport
รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม ทีม G-modify
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ทีม Vlue Thunder
รางวัลขวัญใจมหาชน ทีม iGenius Robot1 
ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้ ณ ห้อง R101 ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา วันที่ 18 มกราคม 2559

« 1 of 3 »

684 total views, 6 views today