ข่าว

เชิญชวนร่วมชมการแข่งขัน “การสร้างสะพานด้วยไม้ไอศครีม Engineering RMUTP”

13690594_1753893588201175_278340153947741009_n

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมดูการแข่งขัน “การสร้างสะพานด้วยไม้ไอศครีม Engineering RMUTP” ชิงเงินรางวัล 24,000 บาท

ประเภทการแข่งขันดังนี้
1.ประเภทนักศึกษา คณะวิศวกรรม มทร.พระนคร (25 ทีม)
ชนะเลิศ อันดับ 1 7,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 2 5,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 3 3,000 บาท
2.ประเภทบุคคลทั่วไป (นักเรียน นักศึกษา สถาบันอื่นๆ หรือเจ้าหน้าที่ ของ มทร.พระนคร) (15 ทีม)
ชนะเลิศ อันดับ 1 5,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 2 3,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 3 1,000 บาท
3.ออกแบบยอดเยี่ยม 3,000 บาท

วันแข่งขัน
จัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 7
กติกา
1.ใน 1 ทีม มีสมาชิกได้ไม่เกิน 2 คน
2.ใช้ไม้ไอศครีม ได้ไม่เกิน 100 ไม้, ไม้ไอศกรีม ขนาดความยาว 15 cm, ต่อชิ้นส่วนโครงสร้างด้วยไม้เสียบลูกชิ้น และกาวร้อน)
3.ฐานสะพาน กว้าง(ไม่น้อยกว่า) 10 cm ยาว(ไม่น้อยกว่า) 50 cm ไม่กำกัดความสูง
4.ทีมที่รับน้ำหนักได้มากที่สุดจะเป็นทีมที่ชนะการแข่งขัน หากรับน้ำหนักได้เท่ากัน ตัดสินด้วยเวลาในการสร้าง
5.อุปกรณ์การแข่งขันทั้งหมด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะจัดเตรียมไว้ให้

1,126 total views, 1 views today