ข่าว

กำหนดการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศจากงานกองทุนฯ เรื่องกำหนดการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2560
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ กยศ. ทุกชั้นปี รายเก่า รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา

*ให้นักศึกษากรอกแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ในระบบ e-Studentloan ให้เรียบร้อยก่อนเปิดเทอม ภายในวันที่ 6 พ.ย.60 นี้ และส่งเอกสารเพื่อดำเนินการกู้ยืม ภายในวันที่ 22 พ.ย. 60
**โดยเฉพาะนักศึกษาที่อายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ ให้รีบดำเนินการ เนื่องต้องให้ผู้ปกครองลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนด้วย

-กรอกแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมได้ที่ 
https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUD…/html/index.html

-กรณีที่ไม่สามารถเลือกคณะได้ ให้ตั้งค่าตามนี้
https://www.facebook.com/SLFeng.rmutp/posts/1764157870562436

1,018 total views, 2 views today