กำหนดการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560

เอกสารแบบสัมภาษณ์และแบบคำขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา2560 สามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://eng.rmutp.ac.th/…/แบบสัมภาษณ์และแบบคำขอกู้ยืมเงินกอง…  หรือรับเอกสารได้ที่งานกองทุนฯ ชั้น 4 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560
** นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นกู้ในปีการศึกษา 2560 ให้ดำเนินภายในระยะเวลาที่กำหนด**

 

862 total views, 4 views today