ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการงานสังสรรค์วันปีใหม่ ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการงานสังสรรค์วันปีใหม่ ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมงานสังสรรค์วันปีใหม่ ๒๕๖๑ ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ (ลานจอดรถ)  อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่เวลา 17.45 น. – 22.00 น.

**กำหนดการ งานสังสรรค์วันปีใหม่ ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**

1,727 total views, 7 views today