กำหนดการจัดอบรมโครงการเฟรชชี่เดย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “Engineering RMUTP Freshy Day 2017” ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจกำรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กำหนดการ Freshy Day 2017

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :: 02-836-3000 ต่อ 4191

544 total views, 4 views today