กำหนดการตรวจโรค เอกซเรย์ และปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

กําหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
– ระดับปริญญาตรี ตรวจ วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุม D – Hall (ศูนย์เทเวศร์) 
–  ระดับ ปวช. ตรวจ  วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุม D – Hall (ศูนย์เทเวศร์) 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 (ภาพรวมมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชนั้ 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

632 total views, 18 views today