ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการตรวจโรค เอกซเรย์ และปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561

กําหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
– ระดับปริญญาตรี ตรวจ วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุม D – Hall (ศูนย์เทเวศร์)
– ระดับปริญญาตรี (TCAS รอบ 3 และ TCAS รอบ 5) ตรวจ วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ หอประชุม D – Hall (ศูนย์เทเวศร์) 
–  ระดับ ปวช. ตรวจ  วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุม D – Hall (ศูนย์เทเวศร์) 

**นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยังไม่ได้วัดตัวตัดชุด และ นักศึกษา TCAS รอบ 3 , 5
ต้องไปวัดตัวตัดชุดในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. – 11.30 น. ณ ชั้น 1 ตึกกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์**
ค่าใช้จ่าย
นักศึกษา ชาย 1,780บาท
นักศึกษา หญิง 1,540 บาท

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 (ภาพรวมมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

2,639 total views, 3 views today