กำหนดการตัดชุดนักศึกษาระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรี รอบโควตา

Untitled-1

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา ที่รายงานตัวใหม่ สามารถมาวัดตัวตัดชุด ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ศูนย์ one stop service ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย

นักศึกษาชาย ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,590 บาท

นักศึกษาหญิง ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,750 บาท

(ชุด shop, เสื้อยืด 2 ตัว, ชุดพลศึกษา และอุปกรณ์แต่งตัว) (นักศึกษาชาย- เข็มขัด + หัวเข็มขัด) (นักศึกษาหญิง- หัวเข็มขัด + เข็มขัด + กระดุม + ตุ้งติ้ง + เข็ม)


สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ โควตา (เพิ่มเติม) ที่จะมารายงานตัว และมาวัดตัวตัดชุด ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ one stop service ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย

นักศึกษาชาย ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,800 บาท

นักศึกษาหญิง ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,160 บาท

(เสื้อพลศึกษา, เสื้อกีฬาคณะฯ, กางเกงวอร์ม. เสื้อยืดฝึกปฏิบัติงาน) (นักศึกษาชาย เพิ่มเติม ชุดนักศึกษา 1 ชุด เข็มขัด, หัวเข็มขัด, กระดุม, เน็คไท, ตุ้งติ้ง และเข็มตราสถาบัน)

1,132 total views, 8 views today