กำหนดการตัดชุดนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กำหนดการตัดชุดนักศึกษาระดับปริญญาตรี

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รายงานตัว สามารถมาวัดตัวตัดชุด ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ศูนย์ one stop service ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 บาท

 

546 total views, 2 views today