กำหนดการตัดชุดนักศึกษา และตรวจโรค เอกซเรย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควต้าและรับตรง

กำหนดการตัดชุดนักศึกษา และตรวจโรค เอกซเรย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)รอบโควต้าและรับตรง

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควต้าและรับตรง  ที่รายงานตัว สามารถมาวัดตัวตัดชุดและตรวจโรคเอ๊กซเรย์ ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษาชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พระนครเหนือ)

 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตัดชุด อุปกรณ์เครื่องแบบ และตรวจโรค ประมาณ 2,000 บาท

 

612 total views, 2 views today