กำหนดการตัดชุดนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตา

งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รายงานตัวใหม่ สามารถมาวัดตัวตัดชุด ในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษาชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พระนครเหนือ)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย

นักศึกษาชาย ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,200 บาท

นักศึกษาหญิง ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 บาท

434 total views, 2 views today