กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการตรวจโรค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายให้จัดโครงการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ และโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

  • การตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์เทเวศร์)
  • การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมปฐมนิเทศภายในจะดำเนินการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ และปฐมนิเทศภายนอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการในวันศุกร์ที่  29  กรกฎาคม ถึงวันอังคารที่  2  สิงหาคม  2559  ณ  ค่ายฝึกอบรม  กองพลทหารช่าง   ค่ายบุรฉัตร    อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดการตรวจโรค และปฐมนิเทศภายใน

รายละเอียดปฐมนิเทศภายนอก

434 total views, 2 views today