กำหนดการปฐมนิเทศระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการปฐมนิเทศ ตรวจโรคและเอกซเรย์ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาพรวมมหาวิทยาลัย) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ :: นักศึกษาที่เข้าร่วมแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย

502 total views, 8 views today