ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. รอบ โควตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. รอบ โควตา ประจำปีการศึกษา 2562 วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 5 พฤศจิกายน 2561