กำหนดการรับเครื่องแบบนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

กำหนดการรับเครื่องแบบนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ให้นักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สามารถมารับเครื่องแบบนักศึกษาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป เวลา 8.30 – 16.00 น. ได้ที่ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ

* รับเฉพาะชุดนักศึกษาชาย ส่วนชุดพละและชุดฝึกปฎิบัติงานรับช่วงเปิดภาคการศึกษา

 ** นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงเป็นหลักฐานในการรับชุดนักศึกษา ส่วนผู้ที่ทำเรื่องค้างชำระไว้ จะได้รับเครื่องแบบเมื่อชำระเงินเเล้ว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4190

668 total views, 6 views today