กิจกรรมงานเขมาวิชาการ

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมออกบูท จัดโครงการแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร กิจกรรม “เขมาวิชาการ” แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

330 total views, 6 views today