กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรอค์ภายในคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยรุ่นพี่ได้จัดเกมส์และฐานกิจกรรมต่างๆ ไว้สำหรับน้องๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของท่านอาจารย์แต่ละสาขาวิชา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 5 »

910 total views, 1 views today