กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรอค์ภายในคณะฯ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยรุ่นพี่ได้จัดเกมส์และฐานกิจกรรมต่างๆ ไว้สำหรับน้องๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของท่านอาจารย์แต่ละสาขาวิชา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 21 สิงหาคม 2558

« 1 of 6 »

814 total views, 4 views today