กิจกรรม

กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ  ขึ้นวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากนายเดช วรเจริญศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย เป็นประธานในพิธี  ณ โรงยิมชั้น ๓ อาคารกิจการนักศึกษา

« 1 of 2 »

1,027 total views, 1 views today