กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมทำบุญสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ และ กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

กิจกรรมทำบุญสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ และ กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

ในวันศุกร์ที่ 3 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2560 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญสาขาและกีฬาเชื่อความสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 9.00น. โดยภายในกิจกรรมได้นิมนต์ พระสงฆ์ วัดปากน้ำ นนทบุรี ถวายภัตตาหารพระสงฆ์แล้วจึงทำบุญสาขา

หลังจากนั้นได้มีการมอบอุปกรณ์แม่พิมพ์เพื่อการศึกษา โดย บ.ชวนันท์ คอเปอเรชั่นจำกัด และมอบทุนการศึกษา โดย ศิษย์เก่า MC TD MM หลังจากพิธีการเสร็จสิ้น ก็ต่อด้วยการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในการกระชับความสัมพันธ์ภายในสาขาวิชาเพื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

« 1 of 10 »

1,732 total views, 1 views today