กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการ “กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี” ประจำปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่  13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หมายเหตุ :: นักศึกษาที่เข้าร่วมแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย

รายละเอียดการแต่งกาย ::  http://std.offpre.rmutp.ac.th/ระเบียบการแต่งกาย/

 

538 total views, 4 views today