กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ นายศิริพล ทองอ่อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ และมีการบรรยายโดย อาจารย์ธนวัฒน์ สกุณาธวงศ์ วิทยากรจากภายนอก ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคในการเรียนให้สำเร็จ” ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 2 of 4 »

1,306 total views, 3 views today