ข่าว

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถรับเครื่องแต่งกายได้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น.- 12.00น. ณ ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ (นักศึกษาต้องนำใบสำคัญรับเงินไปแสดงด้วย)

กำหนดการโครงการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือ

1,842 total views, 2 views today