กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีอาจารย์เจ้าหน้าที่คณะวิศวฯ และผู้กำกับสถานีตำรวจ สน.ประชาชื่น เป็นวิทยากรบรรยายให้เข้ารู้ ความเข้าใจ เรื่องการเรียน และกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
และโครงการนี้เป็นโครงการสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย “เลิกเพื่อรักษ์” โดยการรณรงค์การเลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 2 »

ชมภาพเพิ่มเติม

906 total views, 1 views today