กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 18 – 19 มิถุนายน พศ.2561 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ซึ่งในวันที่ 18 มิถุนายน พศ.2561 มีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก 9 คณะเข้าร่วมอย่างคึกคัก โดยมีพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และมอบทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวกิจกรรม เลิกเพื่อรักษ์ และการบรรยายเรื่อง งานบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับนักศึกษาอีกด้วย และในวันที่ 19 มิถุนายน พศ.2561 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม  “ต้นกล้าอินทนิล” ภายในงานจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังเทศนาธรรมเรื่องจุดเปลี่ยนของชีวิต โดยทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่บรรยาย และร่วมสานสัมพันธ์พี่น้องด้วยการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ด้วยสันทนาการ เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

897 total views, 2 views today