กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.256 1ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 ภายในงานมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะวิศวฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเรียน และกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและบรรยายพิเศษโดยพ.ต.อปรีชา กองแก้ว ผู้กำกับสถานีตำรวจ สน.ประชาชื่น ในเรื่อง แนวทางในการป้องกันตัวให้อยู่รอดและปลอดภัย กับอาจารย์อรอนงค์ สงเจริญ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อเรื่อง ทัศนคติเชิงบวกในการเรียน และในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 ได้มีกิจกรรม”Engineering Rmutp Frshy Day 2018″ ซึ่งเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร โดยได้รับเกียรติจาก พันโทขจรศักดิ์ ขจรศิลป์ และทีมงาน เป็นวิทยาการในการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา

630 total views, 1 views today