กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันอังคารที่ 21 กุมพาพันธ์ 2560 ที่ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา โดยในกิจกรรมได้เชิญ พ.ต.อ. ประกอบ พลเดช รองผู้บัญคับการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ บรรยายในเรื่อง ชีวิตของบัณฑิต…ภายนอกมหาวิทยาลัย และ อ. จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง บรรยายในเรื่อง งาน กยศ.หลังจบการศึกษา หลังจากนนั้นทางมหาวิทยาลัยได้มอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิต และถ่ายรูปร่วมกัน

« 1 of 4 »

778 total views, 2 views today