กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมวาดภาพบนกำแพงโรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม(วัดเสาหิน)

เมื่อวันที่ 19 ถึง 20 มกราคม 2562 งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ได้เชิญชวนนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงโรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม(วัดเสาหิน) ในหัวข้อการละเล่นไทย เมนูอาหารหลัก 5 หมู่และพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 62 คน โดยได้รับเกียรติจากผอ.พิมวรา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม(วัดเสาหิน) สาขาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีดังต่อไปนี้ ไฟฟ้า/อุตสาหการ/คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/ผลิตเครื่องประดับ/เมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ/เครื่องกล/ยั่งยืน และมีคณะสถาปัตยากรรมศาสตร์

« 1 of 2 »

7,287 total views, 3 views today