กิจกรรม “ชวนน้องรักษ์ป่า ตามรอยพ่อ”

อาจารย์อัครเวช ศุภาคม และ อาจารย์สุรพงษ์ ชัยรัตน์ธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พร้อมด้วยศิษย์เก่ากลุ่มเฟืองเหนือ MC/TD/MM ร่วมกับฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ พานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างกลโรงงาน ร่วมกิจกรรมทำโป่งเทียม ภายใต้ชื่อโครงการ “ชวนน้องรักษ์ป่า ตามรอยพ่อ” ณ ผาตะแบก และพื้นที่สนามกลอฟเก่า บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย
-สมาคมนักเรียนเก่าข่างกลพระนครเหนือ
-กอ รมน .
-ชมรมเสือพรานเพื่อการเกษตร

« 1 of 2 »

818 total views, 2 views today