กิจกรรม

กิจกรรมเฟรชชี่เดย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

กิจกรรมเฟรชชี่เดย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร


ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “Engineering RMUTP Freshy Day 2017” โดยมีนายศิริพล ทองอ่อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ภายในกิจกรรมได้มีการประกวด ดาว-เดือนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับดาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาว บุษกร จริยานันทวีรกุล สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์รางวัลชนะเลิศอันดับ1 นายธีรพงศ์ สุขสวัสดิ์ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจกำรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

« 1 of 3 »

1,259 total views, 2 views today