กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

          ในวันที่ 30 และ 2 มกราคม 2560 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกิจกรรมแนะแนวในครั้งนี้ดำเนินการ โดย นายภูมินทร์ พิสิฐอมรชัย

ฝ่ายแนะแนว และอาจารย์พลังวัชรื แพ่งธีระสุขมัย หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา ในกิจกรรมได้นำเสนอข้อมูลผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งอิเล็คทรอนิค เพื่อความสะดวกและชัดเจนในการนำเสนอข้อมูล

« 1 of 2 »

1,276 total views, 2 views today