กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมออกบูท จัดโครงการแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

506 total views, 2 views today