กิจกรรมไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 20 ส.ค. 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูภายในคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักศึกษาได้น้อมแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึษา ณ ห้องเฟืองเหนือ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 6 »

700 total views, 2 views today