กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม “เยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลเอดส์” 

ในวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2561  สำนักงานเขตบางซื่อ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้จัดอบรมเชิงอภิปรายให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหัวข้อกิจกรรม “เยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลเอดส์”  แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ ความตระหนักในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติให้การบรรยายจากนางสาวเพชรรัตน์ นามวงศ์ และ นายวิกรม วิภาดากุล เป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้  ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา

« 1 of 3 »

33,039 total views, 2 views today