กิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2 เพื่อต้องการให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และให้นักศึกษาเล่นฟุตซอลกันอย่างสนุก มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ณ ลานกีฬา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

สรุปผลการแข่งขัน NBK. futsal for fun ประจำวันอังคารที่ 23 ก.พ. 59
คู่ที่ 14 16.00 รอบแรก สาย F อ๊อฟซ่า ตาลุกวาว – G.อุต Senior ผล 2 : 2
คู่ที่ 1ุ6 16.30 รอบแรก สาย H Lacquer Team – บินหลาเหนือ ผล 1 : 3
คู่ที่ 17 16.50 รอบแรก สาย B เริอจ้าง 2 – E Kon ผล 1 : 1
คู่ที่ 18 17.20 รอบแรก สาย C ตับเหล็ก – เรือจ้าง 1 ผล 4 : 1
คู่ที่ 1ุ3 17.40 รอบแรก สาย E มาเล่นเล่น – FC. บุญต้อง ผล 1 : 3

โปรแกรมการแข่งขันประจำวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
Eng.junior freshy game ภาค 2
คู่ที่ 5 16.00 ช่างยนต์ – ไฟฟ้า 2
NBK. futsal For Fun 2015-2016 ภาค 2
คู่ที่ 1ุ9 16.30 รอบแรก สาย A ย่องมายิง – เพื่อสุขภาพ
คู่ที่ 20 16.50 รอบแรก สาย D Programing – สามพยางค์
คู่ที่ 21 17.20 รอบแรก สาย E FC.บุญต้อง – G. อุต

290 total views, 4 views today