กิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2 เพื่อต้องการให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และให้นักศึกษาเล่นฟุตซอลกันอย่างสนุก มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ณ ลานกีฬา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม2559

สรุปผลการแข่งขันประจำวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559
Eng.junior freshy game ภาค 2
คู่ที่ 8 16.00 ช่างกลโรงงาน – ช่างยนต์ ผล 1 : 2
NBK. futsal For Fun 2015-2016 ภาค 2
คู่ที่ 4 16.30 รอบแรก D1 ตับเหล็ก – MRR ผล 1 : 2
คู่ที่ 5 17.00 รอบแรก D2 G. อุต – อ๊อฟซ่า ตาลุกวาว ผล 1 : 2
คู่ที่ 6 17.30 รอบแรก D1 FC. บุญต้อง – G. อุต Senior ผล 3 : 0

โปรแกรมการแข่งขันประจำวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559
Eng.junior freshy game ภาค 2
คู่ที่ 9 16.00 ช่างไฟฟ้า 1 – ช่างอิเล็กทรอนิกส์
NBK. futsal For Fun 2015-2016 ภาค 2
คู่ที่ ึ7 16.30 รอบแรก D2 สงวน – Lacquer Team
คู่ที่ 8 17.00 รอบแรก D1 ใส่เกียร์สาม – บินหลาเหนือ ( เลื่อนไปแข่ง วันพฤ. 3 มี.ค. เวลา 17.30 น. )

306 total views, 2 views today