กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2 เพื่อต้องการให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และให้นักศึกษาเล่นฟุตซอลกันอย่างสนุก มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ณ ลานกีฬา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

สรุปผลการแข่งขันฟุตซอล Eng.junior freshy game วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 59
คู่ที่ 4 ช่างไฟฟ้า 2 – ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผล 2 : 2
สรุปผลการแข่งขันฟุตซอล NBK.futsal for fun วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 59
คู่ที่ 13 รอบแรก สาย E มาเล่นเล่น – FC. บุญต้อง (ยังไม่มีการแข่งขัน)
คู่ที่ 14 รอบแรก สาย F อ๊อฟซ่า ตาลุกวาว – G.อุต Senior ( ยังไม่มีการแข่งขัน )
คู่ที่ 15 รอบแรก สาย G ใส่เกียร์สาม – สงวน ผล 1 : 1

วันอังคารที่ 23 ก.พ. 59 การแข่งขัน Eng.junior freshy game หยุดพัก 1 วัน
โปรแกรมการแข่งขัน NBK. futsal for fun ประจำวันอังคารที่ 23 ก.พ. 59
16.00 น. รอบแรก สาย F อ๊อฟซ่า ตาลุกวาว – G.อุต Senior

คู่ที่ 14 16.30 รอบแรก สาย H Lacquer Team – บินหลาเหนือ
คู่ที่ 15 16.50 รอบแรก สาย B เริอจ้าง 2 – E Kon
คู่ที่ 16 17.20 รอบแรก สาย C ตับเหล็ก – เรือจ้าง 1
คู่ที่ 13 17.40 รอบแรก สาย E มาเล่นเล่น – FC. บุญต้อง

354 total views, 1 views today