กีฬา

ภาพกิจกรรม

ประจำปี 2559

** งานแข่งขันกีฬาฟุตซอล (NBK. Futsal For Fun 2015-2016) ภาค 2 วันที่ 8 มี.ค. 2559

** งานแข่งขันกีฬาฟุตซอล (NBK. Futsal For Fun 2015-2016) ภาค 2 วันที่ 7 มี.ค. 2559

** งานแข่งขันกีฬาฟุตซอล (NBK. Futsal For Fun 2015-2016) ภาค 2 วันที่ 3 มี.ค. 2559

** งานแข่งขันกีฬาฟุตซอล (NBK. Futsal For Fun 2015-2016) ภาค 2 วันที่ 2 มี.ค. 2559

** งานแข่งขันกีฬาฟุตซอล (NBK. Futsal For Fun 2015-2016) ภาค 2 วันที่ 1 มี.ค. 2559

** งานแข่งขันกีฬาฟุตซอล (NBK. Futsal For Fun 2015-2016) ภาค 2 วันที่ 29 ก.พ. 2559

** งานแข่งขันกีฬาฟุตซอล (NBK. Futsal For Fun 2015-2016) ภาค 2 วันที่ 25 ก.พ. 2559

** งานแข่งขันกีฬาฟุตซอล (NBK. Futsal For Fun 2015-2016) ภาค 2 วันที่ 24 ก.พ. 2559

** งานแข่งขันกีฬาฟุตซอล (NBK. Futsal For Fun 2015-2016) ภาค 2 วันที่ 23 ก.พ. 2559

** งานแข่งขันกีฬาฟุตซอล (NBK. Futsal For Fun 2015-2016) ภาค 2 วันที่ 19 ก.พ. 2559

** งานแข่งขันกีฬาฟุตซอล (NBK. Futsal For Fun 2015-2016) ภาค 2 วันที่ 18 ก.พ. 2559

** งานแข่งขันกีฬาฟุตซอล (NBK. Futsal For Fun 2015-2016) ภาค 2 วันที่ 17 ก.พ. 2559

** งานแข่งขันกีฬาฟุตซอล (NBK. Futsal For Fun 2015-2016) ภาค 2 วันที่ 15-16 ก.พ. 2559

ประจำปี 2558

** งานแข่งขันกีฬาฟุตซอล (NBK. Futsal For Fun 2015-2016)

** งานกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระดับ ปวช. ENG. Junior Fresh Game

** บรรยากาศการแข่งขันฟุตซอล ENG.Junior Freshy Game ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

** บรรยากาศการแข่งขันฟุตซอล ENG.Junior Freshy Game ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

**การแข่งขันฟุตซอล Eng. Junior Freshy Game นัดชิงชนะเลิศ

100 total views, 1 views today