ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา รอบ ปรับวุฒิ วศ.บ. ประจำปีการศึกษา 2561

*** ขยายการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา ปรับคุณวุฒิ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ***
<<ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา รอบ ปรับวุฒิ วศ.บ. ประจำปีการศึกษา 2561>>

 

4,625 total views, 3 views today