ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมบันทึกเทปรายการ “ชูรักชูรส”

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี
🎥 เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ “ชูรักชูรส” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

12,207 total views, 1 views today