ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมให้ทำงานบนระบบแอนดรอยด์ โดยจัดอบรมระยะสั้น ภาคฤดูร้อน นอกหลักสูตร เพื่ออบรมการเขียนโปรแกรมให้ทำงานบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มจำนวนโปรแกรมเมอร์ ตามนโยบายมหาลัยดิจิทัล สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพได้ จัดวันที่ 2,3 และ 4 เมษายน 2562 เปิดรับบุคคลทั่วไป ค่าใช้จ่าย ท่านละ 700 บาท เท่านั้น สมัครได้ที่ ผศ.สิทธิศักดิ์ วรดิษฐ์ ภายในวันที่ 25 มีค.62 จัดที่ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนใจสมัครด่วน รับจำกัดแค่ 30 คน สอนโดยโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ

7,493 total views, 1 views today